Lid van Verdienste Dick Bresser overleden

Wij ontvingen het droevige bericht dat Dick Bresser op 73 jarige leeftijd is overleden.

Dick is jarenlang actief geweest als vrijwilliger binnen SV Otterlo. Hij heeft hiervoor de onderscheiding “Lid van Verdienste” ontvangen. Langs deze weg willen wij Janny, de kinderen en kleinkinderen en ieder die hem lief had condoleren met dit grote verlies en wensen wij hen veel sterkte en kracht toe de komende tijd.

Klik hier hier om de rouwkaart te bekijken.