Sport Vereniging Otterlo  »  Lid worden

Lid worden

Om lid te worden van de vereniging moet u zich inschrijven middels een inschrijfformulier.  Dit formulier kunt u afhalen in het clubhuis of downloaden middels de button hieronder. U mailt het ingevulde formulier naar leden@svotterlo.nl

De vereniging heeft automatische incasso voor de contributie en eventuele boetes van de KNVB verplicht gesteld voor het verkrijgen van het lidmaatschap. Indien de contributie wordt geïnd middels een factuur dan wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie wordt betaald voor het volledig seizoen, ook als men tussentijds stopt met het lidmaatschap. Op verzoek kan bij lange afwezigheid door blessures of andere aanvaardbare redenen het lidmaatschap tijdelijk worden omgezet naar “niet spelend” lid.

Het 2e en volgende jeugdlid uit één gezin krijgt korting op de vastgestelde contributie.

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Eventuele extra verhogingen worden door de ALV vastgesteld. De contributie wordt in 12 maandelijkse termijnen, in de eerste week van iedere maand, via een automatische incasso afgeschreven. Dit geldt voor de maanden juli t/m juni van ieder verenigingsjaar.

Seizoenkaart SV Otterlo € 20,00 per seizoen
Seizoenkaart SV Otterlo 65+ € 15,00 per seizoen

Wijzigingen in persoonsgegevens zoals adres, e-mail en telefoon etc., graag per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie: leden@svotterlo.nl

De gemeente Ede heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo hebben ze voor ouders van kinderen van 6 tot en met 17 jaar die een inkomen hebben onder 110% van het bijstandsniveau een tegemoetkoming van € 150,- om hun kinderen mee te laten doen aan sport-, cultuur- en recreatieactiviteiten.

Wanneer komen ouders in aanmerking voor de regeling ‘Meer Kinderen Meedoen’?
Ouders komen voor deze regeling in aanmerking als zij géén tegemoetkoming krijgen op grond van de huidige regeling, en als zij tot één van de volgende groepen behoren: zij volgen een schuldhulpverleningstraject; zij maken gebruik van de Voedselbank; zij hebben een inkomen tussen 110% en 120% van de bijstandsnorm die voor hen geldt, en hun vermogen ligt niet boven de toegestane grens.

Hoe vragen ouders dit aan?
Op www.ede.nl/berekenuwrecht vragen ouders met hun DigiD de regeling ‘Meer Kinderen Meedoen’ aan. Binnen twee weken krijgen zij bericht of zij voor deze regeling in aanmerking komen en ontvangen dan de waardebonnen.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Emil Jacksteit van Sportservice Ede als u vragen heeft. Hij is te bereiken via emil.jacksteit@portservice-ede.nl.

 

Inschrijfformulier

Klik op de knop ‘inschrijven’ in dit blok om doorverwezen te worden naar het formulier om uzelf in te schrijven bij Sport Vereniging Otterlo.

Team
Per maand
2e jeugdlid
3e jeugdlid
Senioren
19,70
Team senioren 30+ en 35+ (vrijdagavond)
9,90
JO18 + JO19
12,90
7,10
7,10
JO16 + JO17 + MO17
12,90
7,10
7,10
JO14 + JO15 + MO15
12,90
7,10
7,10
JO12 + JO13
11,00
6,05
6,05
JO10 + JO11
9,55
5,35
5,35
JO8 en JO9
9,55
5,35
5,35
Kabouters
5,35
Niet spelend lid
7,10

Jonge spelers die al zijn toegevoegd aan een seniorenteam, betalen het tarief wat hoort bij hun leeftijd. De jeugdkorting komt wel te vervallen.