Contributie 2020-2021

Alle leden bedankt voor jullie contributiebijdrage over het afgelopen seizoen!

Tijdens de Coronaperiode zijn alle contributies gewoon geïncasseerd en door de leden betaald terwijl er niet gevoetbald kon worden. Dit was ook nodig om onze exploitatie sluitend te houden.

We willen jullie dan ook bedanken dat we met elkaar op deze wijze de vereniging financieel gezond hebben weten te houden.

We hebben dan ook besloten om de contributies voor komend seizoen niet te verhogen. Ook de jaarlijkse indexering op de contributies zullen we voor komend seizoen achterwege laten.

Het is fijn dat we met elkaar op deze wijze het voetbal voor iedereen betaalbaar en laagdrempelig kunnen houden.

Het bestuur