ALV 24 maart 2016

Aan de leden van SV Otterlo

Aan de leden van S.V. Otterlo.

 

Onderwerp : uitnodiging voorjaarsvergadering

 

Datum : Donderdag 24 maart 2016.

 

Aanvang: 21.30 uur.

 

Locatie: Clubhuis Weversteeg.

 

Agenda.

 

-Opening.

-Mededelingen en ingekomen stukken.

-Notulen najaarsvergadering 2015.

De notulen staan ter inzage op de SVO-site.

-Contributie per 1 juli 2016

-Begroting seizoen 2016-2017.

-Verslag Houtkampcommissie;

-Verslag Jeugdcommissie;

-Verslag Technische Commissie / senioren

-Verslag Sponsorcommissie.

-Verslag Skeelercommissie.

-Verslag Evenementencommissie

-Rondvraag.

-Sluiting.

 

Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als jullie op de vergadering aanwezig zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het bestuur

Secretaris

Fred Bruil.