Update Corona

Nu de overheid de eerder afgeroepen maatregelen tot en met 28 april heeft verlengd heeft de KNVB duidelijkheid gegeven over het verloop van de (voorjaars)competitie dit seizoen. Deze zal helaas niet meer worden hervat. Er zullen geen eindstanden komen, dus ook geen kampioenen, degradanten of promovendi worden aangewezen. Volgend seizoen start ieder team in dezelfde klasse als bij aanvang van het huidige. Dat betekent voor ons dat het eerste elftal na de zomer, bij aanvang van seizoen 2020/2021, opnieuw zal uitkomen in de derde klasse.

In haar persbericht stelt de KNVB onder meer:
‘Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.’

Wij begrijpen dat er naar aanleiding van de recente berichten onder de leden veel vragen leven.

Contributie
De contributie wordt berekend naar de totale jaarlasten van de vereniging. De vereniging heeft vaste kosten zoals loonkosten, accommodatiekosten (w.o. verzekeringen, belastingen), veldhuur, veldmateriaal, kleding en andere jaarlijkse contractuele verplichtingen. Deze vaste kosten lopen in deze tijd gewoon door en tegelijkertijd dalen onze variabele inkomsten zoals de kantineopbrengsten sterk. Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt de contributie als gebruikelijk te innen. Wij doen een dringend beroep op de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van onze leden bij de vereniging.

Sponsoren
Iedereen ondervindt op een of andere wijze last van de gevolgen van de Corona crisis. Ook aan de vereniging verbonden sponsoren/ondernemingen hebben het in deze periode financieel lastig. Als leden van de vereniging kunnen wij daarbij helpen om zoveel mogelijk lokaal onze producten te kopen. Door te verenigen staan wij samen sterk.

Leden
Wij doen een beroep op jullie allen om zoveel mogelijk via de apps, mails en sociale media betrokken te blijven bij de vereniging en je (ook) beschikbaar te stellen voor het nieuwe seizoen. We hebben jullie nu en straks hard nodig om er samen weer iets moois van te maken!

Wij wensen onze leden, onze vrijwilligers, onze sponsoren en hun naasten sterkte en gezondheid toe in deze stille weken.

Stay safe!

Het bestuur