Terras op sportpark Kastanjebos

Beste leden,

We hebben met het bestuur besproken over de stappen die we kunnen zetten wat betreft het heropenen van het terras van onze kantine. Met de versoepelingen is het verleidelijk om zo snel mogelijk het terras open te gooien. Maar op basis van de huidige richtlijnen hebben wij helaas moeten besluiten om het terras nog niet te openen.

Organisatorisch blijken de voorwaarden met onze vrijwilligers niet uitvoerbaar en ook niet te handhaven. Denk hierbij o.a. aan reservering, het stellen van de nodige Corona-vragen, het brengen van de gasten naar tafels, bediening aan tafel, handhaving. Daarbij is ook nog gesteld dat er slechts maximaal 50 gasten aanwezig mogen zijn. Natuurlijk kijken we om ons heen en zien dat omliggende verenigingen vanwege de praktische onuitvoerbaarheid en alle beperkingen de kantine ook gesloten houden.

Uiteraard hebben we de kantine niet voor niets en willen als bestuur niets liever dat we weer een gezellig samenzijn kunnen organiseren. De verwachting is dat er op korte termijn verdere versoepelingen zullen volgen en rekenen er op dat dit de situatie in ons voordeel zal veranderen.

De komende periode gaan we verdere voorbereidingen treffen om de opening van de kantine en het terras, ook gedurende de zomerperiode, bij nieuwe versoepelingen mogelijk te maken. Zodra het verantwoord en praktisch mogelijk is zullen we de kantine en/of het terras zeker weer openen.

Het bestuur