Notulen ALV 24 maart 2016

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 24 maart 2016.

Aanwezig 43 leden, inclusief het bestuur.

Aanvang vergadering 21.35 uur.

Sluiting vergadering 23.00 uur.

schermafbeelding-2016-11-18-om-14-37-59

Opening door de voorzitter.

Voorzitter, Bertus Hendriksen, heet alle aanwezigen leden van harte welkom op deze A L V voorjaar 2016.

Hij wenst ieder een prettige vergadering.

Er wordt middels een film een moment aandacht gevraagd en stilgestaan bij het overlijden van Johan Cruijff .

Mededelingen vzt.

De voorzitter memoreert het volgende:

Dit jaar wordt Koningsdag wederom georganiseerd op het sportpark. De organisatie wordt opgepakt door de evenementencommissie.

Rob Hummelen is bereid gevonden bij aanvang van het seizoen 2016 – 2017 de taak van wedstrijdsecretaris senioren op zich te nemen. Rob vervangt Niels van den Brink. Tevens zal hij bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal de taak van omroeper op zich nemen.

Clubhuisbeheerder Bas Bos heeft aangegeven aan het einde van het seizoen 2015 – 2016, na acht jaar te stoppen als beheerder. Bas blijft wel aan de club verbonden en zal zich bezig gaan houden met het wassen van de kleding en het schoonhouden van de kleedruimte op het nieuwe sportpark.

Paul Bruin is bereid gevonden met ingang van het seizoen 2016 – 2017 de clubhuistaken van Bas Bos over te nemen.

Mededelingen secr.

Er zijn afzeggingen voor deze ALV binnengekomen van Gerard van Voorst en Bart Brunekreef.

Er zijn geen uitgaande of inkomende stukken te behandelen.

Notulen ALV najaar 2015 d.d. 26 november 2015

De notulen van de ALV zijn gepubliceerd op de website van de vereniging. De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Ontwikkelingen rond het nieuwe sportpark “Het Kastanjebos”.

Bij monde van Jan Randewijk en met een film geeft de commissie Kastanjebos de huidige stand van zaken. De bouw is in volle gang en verloopt voorspoedig.

Contributie 2016-2017

Volgens de gebruikelijke CBS-indexering wordt de contributie verhoogd. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Begroting 2016-2017.

De leden gaan akkoord met de gepresenteerde begroting voor het verenigingsjaar 2016 – 2017.

Verslag commissies

Jeugdcommissie:

Leden: Gerard van Voorst (vrz), John Hazeleger (co. Junioren), Jan Janssen (wedstrijdsecr.) Vacature (co.pupillen)

De junioren (A, B en C elftallen) in de (najaars) competitie naar vermogen hebben gepresteerd. De B-1 haalde het kampioenschap binnen in de 3e klasse. De B-2 had het moeilijk en degradeerde naar de 5e klasse.

Bij pupillen presteerden de D-1 en D-2 (7 tegen 7) tot nu toe goed met respectievelijk een 2e (hele competitie) en 6e plaats in de najaarscompetitie.

De twee E en drie F-elftallen hebben in de najaarscompetitie wisselend gepresteerd. Alle teams eindigden in de middenmoot.

Op dit moment zijn er onvoldoende Kabouters. Voor de pupillen, C-1 en D-1 zijn deelname aan toernooien gepland.

Kijkende naar volgend seizoen gaan we starten met 2 A -teams, 2 B -teams, 1 C -team, 2 D -teams, 2 E -teams en 3 F –teams. Dit betekent dat er naarstig op zoek moet worden gegaan naar trainers en leiders voor de respectievelijke elftallen. Ook het aantal beschikbare scheidsrechters geeft enige zorg. Uitbreiding is dringend noodzakelijk.

Technische commissie senioren

Leden: Mark Blankwater, Gerard de Rooij, Gerard van Voorst.

Het 1e heeft het in de zware 3e klasse B bijzonder zwaar. Met nog zeven wedstrijden te gaan moet er een plaats op de ranglijst worden gestegen om niet direct te degraderen. Het 2e team presteert dit seizoen weer uitstekend.

Het bestuur moest in de winterstop het besluit nemen het 3e team uit de competitie te halen. Door het onvoldoende beschikbaar zijn van spelers, mede als gevolg van de beleidskeuze het seizoen te starten met een A-team, lukte het niet meer een opleiding- en prestatieteam in competitie te houden.

Het damesteam en de recreatieteams, het 4e en de veteranen presteren naar vermogen.

Seizoen 2016 -2017.

De staf voor het 1e en 2e is zo goed als rond. De assistent-trainers Nico en Frank Pluimers gaan een trainersopleiding UEFA C volgen.

De vereniging gaat met de U23 deelnemen aan de bestaande competitie met o.a. Stroe, Elspeet, Hulshorst, Rood-Wit, EFC en Terschuurse Boys. Tevens heeft de vereniging het voornemen deel te gaan nemen aan de 35+ competitie op de vrijdagavond.

Sponsorcommissie

Leden: Wilbert Jacobs, Jan Randewijk, Gert-Jan Rap, Teunis Zoonen, Henk Geert Blaak.

De inkomsten zijn stabiel. Momenteel is men in gesprek met diverse gegadigden voor uitbreiding van de sponsorborden.

Skeelercommissie

Leden: Rob Hummelen, Ada van Ginkel, Gabrielle Hazeleger, Mark Rap, Henk Jansen, Gerard Mulder,Yvette Demmers, Fred Bruil.

De commissie heeft dit jaar opnieuw (3e keer) de Nederlandse Kampioenschappen InlineSkaten Marathon toegewezen gekregen van de K.N.S.B. Tevens hebben wij het 1e kampioenschap 100 meter sprint toegewezen gekregen. De 30e skeelerronde vindt plaats op zaterdag 4 juni 2016.

Evenementencommissie

Leden: Evert Meijer, Jan Meijer, Wilbert Saal, Gea Hazeleger, Bas Bos, Laurens Foekens, Jan Randwijk.

De commissie presenteert de planning van activiteiten voor het 75 jarige bestaan van de vereniging, afscheid van het Onderlangs en Weversteeg en de opening van sportpark Kastanjehof.

Rondvraag.

Michiel Broekhuizen: Worden er sponoren gezocht voor het scorebord.? Inderdaad, er zijn 45 gegadigden aangeschreven.

Slotwoord

De voorzitter dankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nuttigen.

Secretaris Fred Bruil.