[Gezocht] Beeldmateriaal SVO

“Gezocht (oude) foto’s, filmbeelden en plakboeken i.h.k.v. 75-jarig bestaan SVO.

In het kader van het 75-jarig bestaan van de SVO in 2016 willen we graag zoveel mogelijk beeldmateriaal verzamelen van onze oude en meer recente club geschiedenis. We zijn daarom op zoek naar foto’s, filmbeelden, plakboeken met krantenartikelen, etc. Met dit materiaal willen we door middel van selecteren, kopiëren, knippen en plakken een mooi digitaal overzicht maken van onze 75-jarige geschiedenis. Het betreft dus niet alleen beelden uit de oude doos maar deels ook meer recente beelden van bijvoorbeeld onze kleinste voetballers. Daarbij zullen we van de grote hoeveelheden filmmateriaal van de laatste jaren natuurlijk slechts een beperkte selectie in het overzicht op kunnen nemen. Daarnaast willen we tijdens het 75-jarig jubileum een kleine tentoonstelling maken waar het niet digitale materiaal wordt gepresenteerd.

Het beschikbaar gestelde materiaal krijg je na de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan dus weer terug. Heb je derhalve nog mooi materiaal meldt dit dan s.v.p. bij Jan Meijer. Foto en kort film materiaal dat je al in digitale vorm hebt mag je natuurlijk ook direct naar mij mailen.

Als laatste nog een oproep voor filmknutselaars die zouden willen helpen bij het verwerken van dit materiaal. Ook zij mogen zich met alle plezier melden bij Jan Meijer zodat we de grote hoeveelheid werk wat kunnen verdelen. Laten we er met zijn allen een prachtig overzicht van de clubhistorie van maken !!!

Bij voorbaat dank voor jullie aller medewerking.

Namens de SVO-activiteitencommissie

Jan Meijer

Mail     : janmeijerotterlo@gmail.com

Tel.      : 06-20396363