Fred Bruil benoemt tot Erelid SV Otterlo tijdens ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 november nam Fred Bruil afscheid als bestuurslid van SV Otterlo. Het bestuur heeft aan de ALV voorgedragen om Fred te benoemen tot Erelid wegens bijzondere verdiensten van zeer uitzonderlijke aard jegens de vereniging gedurende een zeer lange periode. Van bedoelde verdiensten is sprake, indien iemand die een verantwoordelijkheid heeft gedragen of een bekwaamheid heeft getoond die aanmerkelijk groter is dan de vereniging van een lid mocht verwachten.

De ALV is akkoord gegaan met de voordracht en zo is Fred het 10e Erelid binnen SV Otterlo.

Wat heeft Fred zoal betekend en betekent hij nog steeds voor SV Otterlo:
– Lid van de S.V. Otterlo vanaf januari 1964
– Verenigings scheidsrechter vanaf 2000
– Jeugdbestuurslid functie vanaf 2005
– Chauffeur bus S.V.O.
– Lid skeelercommissie
– Lid van verdienste d.d. 5 januari 2008
– Hoofdbestuurslid functie secretaris vanaf 2010
– Koninklijke onderscheiding in 2012
– Trainer jeugd
– Onderhoud terrein en materialen
– Diverse overige hand en spandiensten voor de vereniging
– Eigenlijk teveel op te noemen

Overzicht ereleden:
1 .  Henk van Kessel (overleden)
2.   Dirk (Tip) Florissen (overleden)
3.   Wim van Santen in 1960 (overleden )
4.   Koen Veen in 1992 (overleden)
5.   Ben Teunissen op 24 november 2000
6.   Jannie Bresser op 21 november 2002
7.   Teus van Santen op 2 september 2005
8.   Evert Jan van Loenen op 30 november 2006
9.   Bertus Hendriksen op 29 mei 2010
10. Fred Bruil op 14 november 2019

Het bestuur bedankt Fred nogmaals voor hetgeen hij allemaal heeft betekend voor SV Otterlo en wij hopen dat hij met zijn vrijwilligerswerk nog lange tijd door gaat.

Bestuur SV Otterlo

Fred Bruil met zijn vrouw Anneke en voorzitter Gerard van Voorst met de gouden speld en oorkonde.