ALV 30 September 2015

Geacht senioren lid / wettelijke vertegenwoordiger jeugdlid,

Na 15 jaar intensief overleg met de gemeente Ede, staan wij voor het besluit om kleedkamers en een clubhuis te gaan bouwen op het nieuwe sportpark aan de Hoenderloseweg te Otterlo. De aanleg van het sportpark is op dit moment in volle gang en geschied onder regie van de gemeente Ede.

Graag zouden wij, het bestuur van SV Otterlo, jullie willen uitnodigen voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 30 september 2015 om 20.00 uur in het clubhuis van SV Otterlo.

Deze BALV zal uitsluitend in het teken staan van het bouwplan en het bijbehorende financieringsmodel.

Tijdens deze vergadering willen wij jullie volledig informeren over de huidige stand van zaken, het te realiseren bouwplan, de financiële consequenties voor de vereniging binnen het investeringsplan en de gevolgen voor de begrotingen 2016 – 2020.

Conform artikel 20 van de statuten van SV Otterlo heeft ieder lid van de vereniging toegang tot deze BALV. Minderjarige leden ( geboren na 1 oktober 1997 ) worden vertegenwoordigd door haar of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Meerderjarige stemgerechtigde leden hebben 3 stemmen en minderjarige stemgerechtigde leden 1 stem. Schriftelijke machtiging aan een stemgerechtigd lid of vertegenwoordiger van een lid, is toegestaan. Deze machtiging dient uiterlijk 24 september 2015 te worden afgegeven aan secretaris Fred Bruil, middels het vermelden van de naam van de gemachtigde op / en ondertekening van deze uitnodiging.

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp zal er schriftelijk gestemd worden.

Graag willen wij weten op hoeveel leden we kunnen rekenen, zodat er zeker voldoende ruimte is om iedereen te ontvangen.

Stuur daarom een mail naar fredbruil@hetnet.nl, of bel hem op 06 – 230 945 88, maar doe dit vóór donderdag 24 september 2015.

Wij hopen op een grote opkomst en een constructieve toekomstgerichte avond voor SV Otterlo!

Namens het bestuur van SV Otterlo Fred Bruil Secretaris