Algemene Leden Vergadering donderdag 16-11-2023

Aan de leden van SV Otterlo

Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: Donderdag 16 november 2023

Aanvang: 21.00 uur

Locatie: Clubhuis Kastanjebos

Hieronder de 3 bijlagen voor de vergadering:

2023-11 Agenda ALV 2023 16 november

2022-10 Notulen ALV najaar 2022

2023- Jaarverslag otterlo seizoen 2022-2023

Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als jullie op de vergadering aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Secretaris

Ronald Klomp