AED reanimatie cursus

Geacht clublid,

Zoals aangegeven op de laatste algemene ledenvergadering organiseren wij een AED reanimatie cursus op een nog nader te bepalen datum.

Tevens organiseren wij een herhaling voor de leden die cursus AED reanimatie eerder hebben gevolgd.

Heb je interesse? Voor opgave stuur je een mail naar svotterlo@gmail.com

Namens het bestuur, vr.groet.
Fred Bruil