Vanaf 17-02-2021 kan er weer worden getraind

De velden zijn weer sneeuwvrij. Vanaf woensdag 17-02-2021 is trainen weer mogelijk.