Contributie per 1 juli 2023

Beste leden,

Conform de gemaakte afspraken van de ALV wordt jaarlijks per 1 juli de contributie geïndexeerd. Op dit moment leven we echter in een rare tijd waar alles snel duurder wordt. Als we kijken naar de prijsindex bij het CBS van een jaar geleden en vergelijken met de index van nu dan is er een prijsstijging van toepassing van ca. 10%. Ook onze vereniging heeft te maken met kostenstijgingen.

Als bestuur willen we dat het voetballen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. In dat kader zal de contributie voor komend seizoen met slechts 3% verhoogd worden (in plaats van de indexstijging van 10%). Dit betekent wel dat we volgend jaar met elkaar serieus moeten blijven kijken naar onze uitgaven en proberen zuinig te zijn op onze spullen.

We vertrouwen erop dat hiermee het voetbal voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. Deze contributieverhoging zal uiteraard ook tijdens de algemene ledenvergadering besproken worden.

De nieuwe bedragen per maand worden per 1 juli 2023:

Team Per maand 2e jeugdlid 3e jeugdlid
Senioren € 19,10
Vrouwen 30+ € 9,60
JO18 – JO19 € 12,50 € 6,90 € 6,90
JO16 – JO17 € 12,50 € 6,90 € 6,90
JO14 – JO15 € 12,50 € 6,90 € 6,90
JO12 – JO13 € 10,70 € 5,85 € 5,85
JO10 – JO11 € 9,25 € 5,20 € 5,20
JO8 – JO9 € 9,25 € 5,20 € 5,20
Kabouters € 5,20
Niet spelend lid € 6,90