Contributie per 1 juli 2019

Beste leden,

Conform de gemaakte afspraken van de ALV wordt per 1 juli 2019 de contributie geïndexeerd. De indexatie vindt plaats conform het jaarlijks gehanteerde systeem van de CPI en bedraagt deze keer 2,44%. Er is geen extra verhoging.

De nieuwe bedragen worden:

contributie per 1-7-2019