Algemene Leden Vergadering donderdag 20-10-2022

Aan de leden van SV Otterlo

Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: Donderdag 20 oktober 2022

Aanvang: 21.00 uur

Locatie: Clubhuis Kastanjebos

Hieronder de 3 bijlagen voor de vergadering:

2022-10 Agenda ALV 2022

2021-11 Notulen ALV najaar 2021

2022- Jaarverslag otterlo seizoen 2021-2022

Het bestuur stelt het bijzonder op prijs als jullie op de vergadering aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Secretaris

Ronald Klomp